Tisztelt Partnerünk!

A honlapon kért személyes adataira az önnel fennálló vagy létrehozandó jogviszonyból fakadó kötelezettségeink teljesítése és igényeink érvényesítése érdekében van szükségünk. Ezen adatokat kizárólag e célból, az e cél elérése érdekében szükséges ideig kezeljük, a cél megszűnését követően pedig töröljük. Adatait az ön kifejezett engedélye nélkül - hacsak erre jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat nem kötelez - harmadik félnek nem adjuk át, és szervezetünkön belül is csak azon személyek számára tesszük hozzáférhetővé, akik számára a hozzáférés a cél elérése érdekében feltétlenül szükséges.Beléptető rendszerek - általános kérdések

Mit jelent az "antipassback" és hogy működik?
Az "antipassback" kifejezés szerinti fordításban kb. így hangzik: "vissza áthaladás elleni". Értelemszerűen lefordítva irányhibának szokták nevezni. A funkció eredetileg egy belépési pont (pld. forgóvilla) vonatkozásában volt értelmezhető, lényege az volt, hogy a belépéshez szükséges kártyát ne lehessen másnak visszanyújtva ismét felhasználni ugyanazon a belépési ponton. A korszerű, online beléptető rendszerekben, így az EverLink rendszerben is az antipassback funkció már több belépési pont vonatkozásában is működik, azaz nem egyes ajtókra, hanem területekre vonatkozik.

Az antipassback funkció megfelelő működésének öt alapfeltétele van:

1. A rendszer telepítése során a teljes objektumot területekre kell felosztani.
2. Minden terület minden be- és kijáratán mindkét irányban beléptető eszköz telepítése és használata szükséges.
3. minden belépési pont mindkét irányánál definiálni kell, hogy az melyik területről melyik területre vezet.
4. a rendszernek folyamatosan online (hálózatos) módban kell működnie, mivel nyilván kell tartani, hogy az egyes felhasználók éppen melyik területen tartózkodnak. Ezt természetesen csak a szerver tudja elvégezni, autonóm módban működő, offline beléptetés vezérlők nem.
5. Minden terület összes be- és kijáratán kétirányú belépési pontot kell telepíteni és használni. Ha bármelyik területnek van olyan bejárata vagy kijárata, amely nincs a beléptető rendszerbe integrálva, az antipassback funkció nem működhet megfelelően.

Mi a különbség az EM és a MIFARE kártyák között?
Az EM kártya hagyományos, olcsó, 125 KHz frekvencián működő proximity kártya, ma már egyszerűen másolható (klónozható). Az EM kártyák olvasási távolsága normál olvasókkal általában 8-15 cm, nagy hatótávolságú olvasókkal 30-90 cm. Az olvasási távolság a kártya kivitelétől és gyártmányától is függ.

A MIFARE kártya 13.56 MHz frekvencián működő proximity kártya. Frekvenciája megegyezik a mobil telefonoknál használt NFC frekvenciájával. Olvasási távolsága technológiai okokból max. 5-6 cm. Nagy hatótávolságú MIFARE olvasó nem létezik. A MIFARE kártyák egyszerű módszerekkel nem klónozhatók. A MIFARE kártyák az EM kártyákkal szemben írható memóriával is rendelkeznek. A tényleges olvasási távolság itt is függ a kártya kivitelétől és gyártmányától.


Az EverLink rendszerekben mit nevezünk Időzónának?
Az Időzóna az az időtartam, amelyen belül egy adott jogosultsággal rendelkező felhasználók használhatják az adott belépési pontokat. Az Időzónát mindig Ajtócsoportokhoz kell rendelni, az Ajtócsoportokat pedig Felhasználókhoz.

A beléptető rendszer nem működik, nem lehet a szerverhez kapcsolódni, mi lehet a probléma?
Alapvetően háromféle hiba is lehetséges:

1. A szerver leállt, és valamilyen okból nem indul újra. Kössünk rá egy billentyűzetet és monitort és nézzük meg, hogy mit ír ki indítás után. Amennyiben a rendszertöltés közben hibaüzenettel leáll, előfordulhat, hogy egy szabálytalan leállítás (pld. áramszünet) miatt a filerendszer megsérült. Ebben az esetben olvassa el a "A szerver azt írja ki, hogy "Give root password for maintenance or press CTRL+D to continue." kérdésre adott választ. LINK

2. Hálózati hiba miatt (pld. switch meghibásodása, vagy a LAN kábelezés sérülése) a szerver nem elérhető. Ellenőrizze a hálózati eszközöket és kábeleket.

3. A szerver túlterheltsége vagy egyéb szoftveres probléma miatt az Everlink szerver szoftver adott időn belül nem válaszol. Indítsa újra a szervert. Ha a hiba továbbra is fennáll, az 1. pontban leírtak alapján ellenőrizze a szervert.


Beléptető rendszerek - kliens szoftver használata

Az eseménynapló kiválasztásakor miért nem látok azonnal eseményeket a képernyőn?
Az eseménynaplóban a táblázat megjelenítésének pillanatától folyamatosan jelennek meg az események, a korábbiak nem. Amennyiben régebbi események megjelenítésére van szükség, az "auto" jelölőnégyzet kijelölését meg kell szüntetni, a kívánt időintervallumot (pld. mai nap) beállítani, majd a táblázat megjelenítését a "Változások mentése / Újratöltés" gombbal frissíteni.

Az fehasználók szerkesztésekor miért csak az első 100 felhasználót látom?
Az EverlinkClient program a felhasználók megjelenítésénél első alkalommal csak az 1-100 közötti sorszámú felhasználókat jeleníti meg. Ha ennél többel szeretnénk dolgozni, a képernyő bal alsó sarkában a "Változások mentése / Újratöltés" gomb mellett a szerkesztőmezőbe beírhatjuk a kívánt tartomány első felhasználójának számát (pld. 50), és a mellette levő legördülő listából kiválaszthatjuk a kívánt darabszámot (pld. 50,100,500 stb.) Az "ALL" kiválasztásával az összes felhasználó megjelenik a listában, az oldal újratöltése után.


Munkaidő nyilvántartó rendszerek - általános kérdések

Mi a különbség az Állománycsoportok és a Munkacsoportok között?
Állománycsoportnak nevezzük azon dolgozók csoportját, akik egy szervezeti egységen belül dolgoznak, és a munkaidejük ellenőrzését és jóváhagyását egy azon személy (a felettesük) végezheti. Az állománycsoporthoz tartozás nem befolyásolja a dolgozó munkaidő elszámolásának menetét, kizárólag a munkaidő korrekciók jóváhagyásához szükséges.

Munkacsoportnak nevezzük azt a csoportot amelyet az azonos munkarendben dolgozók alkotnak. Egy munkacsoport tagjainak munkaidő elszámolása mindig azonos feltételekkel történik. A munkacsoportok alapvető jellemzője a munkarend, amely azt az időbeosztást jelenti, amely szerint a dolgozónak a munkáját kell végezni.

Mi a különbség a Törzsidő és a Peremidő között?
Törzsidőnek nevezzük a napnak azt az időszakát, amely alatt kötelező bent lenni a munkahelyen, ellenkező esetben igazolatlan távollét keletkezik a dolgozó aznapi munkaidő riportjában.

A peremidő ezzel szemben az az időszak, amely a törzsidőt vagy a törzsidőket megelőzi illetve követi. A peremidőkben a munkahelyen tartózkodás nem kötelező, de ha ebben az időben munkavégzés történik, arra jár bérezés. A peremidőkön kívül a munkahelyen tartózkodás idejére bérezés nem jár.

Admin felhasználóként (supervisor) vagyok bejelentkezve, mégsem látom a munkaidő riportokat
Ez így van rendben. Egy cég munkaidő riportjait csak azok a szoftver felhasználók láthatják, akik ahhoz a céghez tartoznak.

A munkaidő riportokat általában az adott céghez tartozó "munkaidő admin" jogosultságú felhasználók (pld. HR manager, bérszámfejtők) kezelik.

Az "admin" felhasználó nem tartozhat egyik céghez sem, mert akkor csak annak a cégnek az adatait láthatná, és így már nem lenne teljes jogú adminisztrátor. Az "admin" felhasználót soha ne rendeljük céghez!

Minden cégnek lehetnek saját supervisor jogosultságú felhasználói, de ezek közül egyik sem ne az "admin" legyen!

Biztonsági okokból a rendszer használatbavételekor célszerű egy másik supervisor jogosultságú felhasználót felvenni (pld. "admin2"), arra az esetre, ha véletlenül az admin felhasználót mégis céghez rendeljük.
Ilyen esetben az admin2-vel belépve vissza tudjuk állítani az admin jogosultságait, azzal, hogy megszüntetjük a céghez rendelését.


Munkaidő terminálok

Az EverLink MI-T08 munkaidő terminál tud offline módban is működni?
Természetesen tud. Az EverLink MI-T08 munkaidő terminál a hálózati kapcsolat elvesztésekor automatikusan offline módba vált, majd folyamatosan így működik a hálózati kapcsolat helyreállásáig. Ezt követően visszavált online módba, és az offline módban regisztrált munkaidő eseményeket feltölti az EverLink szerverre.


Vendégkártya kiadás

Mi az a "Vendégkártya kiadó munkaállomás"
A Vendégkártya kiadó munkaállomás a vendégkártyák gyors, ideiglenes megszemélyesítésére, érvényesítésére és kiadására szolgáló számítógépes munkaállomás (számítógép konfiguráció + kártyaolvasó + szoftver)


Karszalagos jegyértékesítő rendszerek - általános kérdések

Mit jelent az "Omnidirekcionális vonalkód olvasó" kifejezés
Az Omnidirekcionális vonalkód olvasó egy forgófejes, lézeres kültéri vonalkód olvasó, amely képes a vonalkódokat tetszőleges irányból (pld. csuklóra tett karszalagok esetén is) felismerni


Karszalagos jegyértékesítő rendszerek- kliens szoftver használata

Mi a funkciója a "Műveletek" menüpontban a "Nyitva maradt vendégek lezárása a kiválasztott időszakra" menüpontnak?
A "Nyitva maradt vendégek lezárása a kiválasztott időszakra" menüpont segítségével készül egy pénzügyi kimutatás, majd utána lezáródnak az olyan kiadott karszalagok vagy jegyek melyekkel beléptek, de nem távoztak (pl.: babakocsival, vagy kerekes székkel forgóvilla mellet távoztak, és a karszalag vagy jegy beolvasása véletlenül elmaradt). Ezt a zárást kizárólag az összes vendég távozása után szabad használni, hiszen csak akkor garantált, hogy a nyitott (távozási esemény nélküli) vendég bejegyzések valóban hibák. Az ezzel a funkcióval készített pénzügyi kimutatást a rendszer a környezeti változóknál megadott SMTP beállításokkal akár több címzettnek is automatikusan elküldi e-mail-ben.


Parkoló rendszer üzemeltetési kérdések

Milyen etikett papír kell a bónusz matricák nyomtatásához?
48 címkés (45,7*21,2mm), öntapadó etikett (pld. AVERY Zweckform L9711-10)
LINK

Mit jelent a "túlparkolás" kifejezés?
Túlparkolásnak nevezzük a következő eseteket: 1. amikor egy bérletes a bérlete szerinti érvényességi időn túl (pld. nappali bérelttel éjszaka) tartózkodik a parkoló területén. 2. amikor egy bérletes nem a bérletének megfelelő parkoló területet veszi igénybe több részre osztott parkolóban, hanem olyan területen parkol, ahol csak áthaladási joga lett volna (pld, nem a céges parkoló területen, hanem a nyilvános parkolóban)


Szerver